Krzysztof Braś – Członek naszego Zarządu otrzymał nagrodę „Bonum Facere”

Podczas spotkania, które odbyło się 11 września w Dworze z Drogini na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec, Członek Zarządu Fundacji otrzymał nagrodę BONUM FACERE.  Medale BONUM FACERE – „Czynić dobro” Nagroda Starosty Chrzanowskiego dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego oprócz Krzysztofa Braś otrzymali:

 1. Józefa Bałys – Wiceprzewodnicząca KGW w Mętkowie oraz Radna Gminy Babice
 2. Stanisława Dęsoł – Od wielu lat zajmuje się działaniami mającymi na celu upowszechnianie wiedzy o folklorze ziemi chrzanowskiej
 3. Irena Hydel – członkini Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie.
 4. Zbigniew Klatka – przedstawiciel Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
 5. Urszula Kupcza – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
 6. Urszula Liszka – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
 7. Melania Mańka – Od 25 lat przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gromcu oraz założycielka Klubu Rolnika w Gromcu.
 8. Stanisława Norys – od 42 lat przewodnicząca KGW w Żarkach
 9. Irena Trębacz – Prezes Koła w Trzebini – Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie
 10. Jolanta Różowska – od 2008 roku prezes zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

Wszystkim Laureatom, a nade wszystko naszemu Krzysztofowi serdecznie  GRATULUJEMY!

Rozpoczynamy realizację projektu „Centrum Współpracy Międzypokoleniowej”

Nasza Fundacja niedawno rozpoczęła realizacje projektu finansowanego w ramach Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, tzw. ASOS. Projekt o nazwie „Centrum Współpracy Międzypokoleniowej”.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu integracji wewnątrz i międzypokoleniowej 100 seniorów z 50 osobami poniżej 60r.ż. oraz podniesienie poziomu aktywności w życiu społecznym 100 seniorów z powiatu chrzanowskiego w terminie od 01.04.2015 – 31.12.2015r. poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Współpracy Międzypokoleniowej.

W działaniach Centrum brać będzie udział 100 seniorów z terenu powiatu chrzanowskiego, jak i społeczność lokalna (dorośli, dzieci i młodzież). W ofercie Centrum znajdą się m.in.:

 • zajęcia zdrowego odżywiania,
 • zajęcia obsługi nowych technologii,
 • zajęcia językowe,
 • zajęcia wokalne,
 • wyjazdy integracyjne,
 • zajęcia i wyjazdy rekreacyjno-sportowe,
 • zajęcia prozdrowotne

Zajęcia poprowadzą specjaliści w danej dziedzinie, jak również sami seniorzy i osoby ze społeczności lokalnej, co zaktywizuje ich do kolejnego współdziałania. Wszystkie warsztaty i wyjazdy odbywać się będą w mieszanych grupach wiekowych, co pozwoli na lepszą integrację międzypokoleniową. Organizacja Centrum stanowić też będzie miejsce do wspólnych spotkań seniorów ze społecznością lokalną oraz miejscem do podejmowania kolejnych inicjatyw międzypokoleniowych. Siedziba Centrum i oddziały terenowe wyposażone będą w niezbędny sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz w materiały niezbędne do realizacji warsztatów, będzie też miejsce spotkań seniorów i innych osób.

Zostaliśmy nagrodzeni – piękny początek roku!

W dniu 14 stycznia 2015 uczestniczyliśmy w Spotkaniu Noworocznym w Domu Dziecka w Chrzanowie (pełna nazwa Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie). Podczas tego spotkania Dyrektor POWDiR wraz z podopiecznymi wręczali wyróżnienia i nagrody „Przyjaciel Domu”. Ku naszemu zaskoczeniu znaleźliśmy się wśród laureatów. Nagrodę otrzymała nasza Fundacja oraz Członek naszego Zarządu Krzysztof Braś.

Oprócz naszej Fundacji nagrody otrzymali:

 • Emil Tobolski i Jerzy Chrząszcz – RPWiK w Chrzanowie
 • Marcin Sienkiewicz – Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”
 • Zbigniew Wałowicz

Wyróżnienia otrzymali:

 • Justyna Matuszewska – Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
 • Jakub Zieliński – Zarząd Obiektów Powiatowych w Chrzanowie
 • Marcin Nastawny – Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu
 • Ks. proboszcz Zdzisław Balon – parafia p.w. Jana Chrzciciela w Kościelcu
 • Dr Krystyna Cygankiewicz
 • Dr Magdalena Tomsia
 • Dr Daniel Książek
 • Małgorzata Budzińska – firma Unilever

Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia:

Zobacz też wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/FundacjaSwKalinowskiego/photos/a.248331871879618.57943.127833323929474/835350363177763/?type=1&theater

Projekt zakończony

W dniu 30 września 2014 roku odbyła się impreza podsumowująca projekt ‚Słoneczne Integrujące Wakacje’. W imprezie podsumowującej wzięli udział m. in.: Starosta Powiatu Chrzanowskiego – Adam Potocki, Dyrektor PCPR – Jolanta Szynowska, Dyrektor POWDiR – Wojciech Talowski oraz Komendant ZHP – Wojciech Marzec. Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia:

Zobacz także na profilu facebookowym:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.803149306397869.1073741841.127833323929474&type=1

Podsumowanie Projektu

Informujemy, że w dniu 30 września 2014 roku odbędzie się impreza podsumowująca projekt „Słoneczne Integrujące Wakacje”. Jest to impreza otwarta dla wszystkich

Podczas imprezy przewidujemy:

 • przeprowadzenie wspólnego ogniska,
 • prezentację zdjęć i wspomnień, działań projektowych i ich podsumowanie,
 • gry, konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży z nagrodami.

W imprezie wezmą udział przedstawiciele starostwa powiatowego, lokalnych instytucji integracji społecznej, służb publicznych w Chrzanowie, PCPR, OPS-ów, NGO-sów, sektora biznesu. władz lokalnych szczebla gminnego i powiatowego.