Podsumowanie Projektu

Informujemy, że w dniu 30 września 2014 roku odbędzie się impreza podsumowująca projekt „Słoneczne Integrujące Wakacje”. Jest to impreza otwarta dla wszystkich

Podczas imprezy przewidujemy:

  • przeprowadzenie wspólnego ogniska,
  • prezentację zdjęć i wspomnień, działań projektowych i ich podsumowanie,
  • gry, konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży z nagrodami.

W imprezie wezmą udział przedstawiciele starostwa powiatowego, lokalnych instytucji integracji społecznej, służb publicznych w Chrzanowie, PCPR, OPS-ów, NGO-sów, sektora biznesu. władz lokalnych szczebla gminnego i powiatowego.

Dodaj komentarz