Rozpoczynamy realizację projektu „Centrum Współpracy Międzypokoleniowej”

Nasza Fundacja niedawno rozpoczęła realizacje projektu finansowanego w ramach Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, tzw. ASOS. Projekt o nazwie „Centrum Współpracy Międzypokoleniowej”.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu integracji wewnątrz i międzypokoleniowej 100 seniorów z 50 osobami poniżej 60r.ż. oraz podniesienie poziomu aktywności w życiu społecznym 100 seniorów z powiatu chrzanowskiego w terminie od 01.04.2015 – 31.12.2015r. poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Współpracy Międzypokoleniowej.

W działaniach Centrum brać będzie udział 100 seniorów z terenu powiatu chrzanowskiego, jak i społeczność lokalna (dorośli, dzieci i młodzież). W ofercie Centrum znajdą się m.in.:

  • zajęcia zdrowego odżywiania,
  • zajęcia obsługi nowych technologii,
  • zajęcia językowe,
  • zajęcia wokalne,
  • wyjazdy integracyjne,
  • zajęcia i wyjazdy rekreacyjno-sportowe,
  • zajęcia prozdrowotne

Zajęcia poprowadzą specjaliści w danej dziedzinie, jak również sami seniorzy i osoby ze społeczności lokalnej, co zaktywizuje ich do kolejnego współdziałania. Wszystkie warsztaty i wyjazdy odbywać się będą w mieszanych grupach wiekowych, co pozwoli na lepszą integrację międzypokoleniową. Organizacja Centrum stanowić też będzie miejsce do wspólnych spotkań seniorów ze społecznością lokalną oraz miejscem do podejmowania kolejnych inicjatyw międzypokoleniowych. Siedziba Centrum i oddziały terenowe wyposażone będą w niezbędny sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz w materiały niezbędne do realizacji warsztatów, będzie też miejsce spotkań seniorów i innych osób.

Dodaj komentarz