Krzysztof Braś – Członek naszego Zarządu otrzymał nagrodę „Bonum Facere”

Podczas spotkania, które odbyło się 11 września w Dworze z Drogini na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec, Członek Zarządu Fundacji otrzymał nagrodę BONUM FACERE.  Medale BONUM FACERE – „Czynić dobro” Nagroda Starosty Chrzanowskiego dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego oprócz Krzysztofa Braś otrzymali:

  1. Józefa Bałys – Wiceprzewodnicząca KGW w Mętkowie oraz Radna Gminy Babice
  2. Stanisława Dęsoł – Od wielu lat zajmuje się działaniami mającymi na celu upowszechnianie wiedzy o folklorze ziemi chrzanowskiej
  3. Irena Hydel – członkini Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie.
  4. Zbigniew Klatka – przedstawiciel Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
  5. Urszula Kupcza – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
  6. Urszula Liszka – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
  7. Melania Mańka – Od 25 lat przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gromcu oraz założycielka Klubu Rolnika w Gromcu.
  8. Stanisława Norys – od 42 lat przewodnicząca KGW w Żarkach
  9. Irena Trębacz – Prezes Koła w Trzebini – Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Chrzanowie
  10. Jolanta Różowska – od 2008 roku prezes zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

Wszystkim Laureatom, a nade wszystko naszemu Krzysztofowi serdecznie  GRATULUJEMY!

Dodaj komentarz