Jedziemy na kolonię

Już niedługo nasi podopieczni będący jednocześnie podopiecznymi Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny – jednostki organizacyjnej Powiatu Chrzanowskiego wyjeżdżają na letni wypoczynek do Szarego Dworu nad Bałtykiem. Nasi podopieczni spędzą tam ponad 3 tygodnie w terminie od 25 lipca do 19 sierpnia 2014 roku.

Podczas kolonii 18 naszych podopiecznych będzie mieć zagwarantowane:

  • kąpiele w morzu pod opieką ratownika,
  • gry i zabawy sportowe na plaży i boiskach sportowych organizowane przez podopiecznych,
  • ogniska ze śpiewami pieśni harcerskich i patriotycznych,
  • wycieczki do: Gdańska, na półwysep Helski i do Oceanparku.

Projekt *Słoneczne Integrujące Wakacje*

Rozpoczynamy realizacje projektu Słoneczne Integrujące Wakacje

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Celem głównym projektu jest zwiększenie integracji społecznej oraz zminimalizowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród 30 podopiecznych POWDiR z terenu powiatu chrzanowskiego, poprzez wsparcie procesu ich socjalizacji, w terminie 01.06.-30.09.2014r.

W ramach Projektu przewiduje się przeprowadzenie działań terapeutyczno-edukacyjnych dla podopiecznych i ich rodzin biologicznych/opiekunów oraz kolonii letniej dla podopiecznych. Działania są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Kolonia letnia pomoże wzmocnić pozytywne emocje dzieci i będzie znakomitym uzupełnianiem działań kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich.

Projekt zakłada następujące zadania:

1. Działania integracyjno-edukacyjne:

Kierowane do podopiecznych POWDiR i ich rodzin biologicznych/opiekunów (w celu ich zintegrowania). Wsparcie indywidualne psychologiczne dla dzieci i młodzieży, oraz wsparcie rodzinne z wykorzystaniem zaangażowania wolontariuszy.

2.Kolonia letnia nad morzem:

W ramach zadania prowadzone będą działania edukacyjne z postaw społecznych i obywatelskich podczas wyjazdu kolonijnego, które będą wspierane wycieczkami rozwijającymi światopogląd i postawy społeczne i obywatelskie dzieci i młodzieży.

3. Uroczyste integracyjne zakończenie Projektu, wraz z zaangażowaniem wolontariuszy.

I wyjazd szkoleniowy dla Młodzieżowych Liderów Inicjatyw Obywatelskich

W dniach 18-19.01.2014. w Rytrze k. Nowego Sącza odbył się I wyjazd szkoleniowy dla Młodzieżowych Liderów Inicjatyw Obywatelskich, który został zorganizowany w ramach Projektu „Aktywna Młodzież Małopolski” – realizowanym wraz z Międzynarodowym Centrum Partnerstwa.

W I wyjeździe szkoleniowym w którym wzięło udział 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oświęcimskiego, którzy pracowali niezwykle intensywnie i twórczo.

Młodzież poznała zagadnienia m. in.: współpracy, partnerstwa, społeczeństwa obywatelskiego, III sektora, skutecznej komunikacji, ról zespołowych.

Zajęcia poprowadzili Jadwiga Olszowska – Urban i Krzysztof Braś — w Perla Południa – Rytro.

Zobaczcie jak im poszło!