Sprawozdania

Zbiórki 2013:
Zbiórka dla POWDiR Chrzanów

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI Chrzanów, dnia 22.01.2014 r.

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Nr WP-SO.5311.5.2012.MN3 z dnia 26 listopada 2013

 1. Suma zgromadzonych środków – (ilość i rodzaj) zebranych ofiar, z uwzględnieniem form przeprowadzonej zbiórki:
  • zbiórka do puszek kwestarskich – 1605,02 zł,
  • zbiórka do skarbon – 0,00 zł,
  • wpłaty na konto bankowe – 0,00 zł,
  • zbiórka rzeczowa o wartości- 5190,50 zł (wg spisu inwentarza załączonego),
 2. Wykaz kosztów przeprowadzonej zbiórki (z wyszczególnieniem rodzaju i kwot poniesionych kosztów na zorganizowanie przeprowadzenie zbiórki):
  Łączna kwota kosztów związanych z organizacją zbiórki: 10,00 zł
  Koszty objęły: wydruk i kserokopie 40 plakatów informujących o zbiórce.
 3. Rozliczenie dochodu ze zbiórki z wymienieniem celów, na które ten dochód został przeznaczony, oraz sum (ilość i rodzaj ofiar) przekazanych na każdy z tych celów – zgodnych z udzielonym zezwoleniem.
  • Zbiórka do puszek kwestarskich – 1605,02 zł (wykaz zakupów dokonanych ze zbiórki – załącznik nr 5),
  • Zbiórka rzeczowa o wartości- 5190,50 zł (spis inwentarza – załącznik nr 4),