Zrealizowane działania

Fundacja została ufundowana przez 5 osób wchodzących obecnie w skład zarządu i rady. Została powołana w celu realizacji działań charytatywnych, społecznych i edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży.Od momentu ufundowania naszej instytucji zrealizowaliśmy szereg działań w obszarze społecznym, które pozwoliły nas zdobyć niezbędne doświadczenie dzięki któremu stajemy się lepszą i wciąż doskonalącą się organizacją.

Zrealizowane projekty / działania społeczne:

– Projekt *Słoneczne Integrujące Wakacje* współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Celem głównym projektu jest zwiększenie integracji społecznej oraz zminimalizowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród 30 podopiecznych POWDiR z terenu powiatu chrzanowskiego, poprzez wsparcie procesu ich socjalizacji, w terminie 01.06.-30.09.2014r. W ramach Projektu przewiduje się przeprowadzenie działań terapeutyczno-edukacyjnych dla podopiecznych i ich rodzin biologicznych/opiekunów oraz kolonii letniej dla podopiecznych. Działania są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Kolonia letnia pomoże wzmocnić pozytywne emocje dzieci i będzie znakomitym uzupełnianiem działań kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich.

 

– Zbiórka na turnus rehabilitacyjny dla naszej podopiecznej Nikoli Chwastarz

Nikola est naszą podopieczną od lipca tego roku. Dziewczynka urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Od urodzenia jest intensywnie rehabilitowana. Obecnie Nikola 8 ma lat i jest pod stałą opieką lekarzy i rehabilitantów, Samodzielnie siada, wstaje na czworakach i przy pomocy sprzętu i mamy robi kilka małych kroczków.Mama samotnie wychowuję Nikolę, ze względu na kokonieczność opieki 24 godzinnej nad dzieckiem nie może podjąć pracy.Dziewczynce do dalszej rehabilitacji niezbędny jest udział w turnusie rehabilitacyjnym w Centrum Rehabilitacji „Fizjolandia” w Sosnowcu. Postanowiliśmy pomóc Nikoli funkcjonować lepiej i dlatego zbieramy dla niej pieniądze na ten turnus

Potrzebujemy tylko 3500,00 złotych. Zapraszamy dołączcie się do naszej akcji. Możesz pomóc Nikoli i stać się dobroczyńcą.

Dobrowolne wpłaty prosimy kierowac na numer konta:

42 84440008 0000 0083 3435 0005

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, z dopiskiem „Nikola”

 

– Zbiórka na sprzęt rehabilitacyjny dla naszego podopiecznego Nikodema Kossobuckiego

Nikodem jest naszym podopiecznym od czerwca tego roku. Chłopiec urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem i stopą końsko-szpotawą. Jako niemowlaczek przeszedł operacje. Obecnie Nikuś jest pod stałą opieką lekarzy i rehabilitantów, jeździ na wózku inwalidzkim oraz porusza się na czworakach. Rodzice ćwićzą razem z nim, dzięki ich wytrwałości i uporowi Nikodem zaczął chodzić. Postanowiliśmy pomóc Nikodemowi funkcjonować lepiej i dlatego zbieramy dla niego pieniądze na zakup ortez, które pozwolą mu swobodniej się poruszac i nie zmarnować pracy rodziców.

Potrzebujemy jeszce tylko 1980,00 złotych. Zapraszamy dołączcie się do naszej akcji. Możesz pomóc Nikodemowi i stać się dobroczyńcą.

Dobrowolne wpłaty prosimy kierowac na numer konta:

42 84440008 0000 0083 3435 0005

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, z dopiskiem „Nikodem”


– w 2011 roku współpraca międzynarodowa z rumuńską organizacją Scoala de Valori w zakresie realizacji projektu „Teen Agent” polegający na aktywizacji młodzieży z terenu powiatu Chrzanowskiego, poprzez działania spoleczniowo-warsztatowe wg. metod oferowanych przez partnera.

– Kampania „Pełny plecak”– działalność własna, która trwała w terminie od 15 czerwiec 2010 – 31 październik 2010 roku.

W ramach zbiórki zebrano kwotę: 11 239,70zł

Kampania miała na celu pozyskanie środków dla podopiecznych świetlicy na zakup dla nich „wyprawek” na rok szkolny 2010/2011. Dzieci uczęszczające do świetlicy często z braku środków finansowych rodziców borykają się z brakami podstawowych materiałów szkolnych. Często nie mają zeszytów, obuwia i akcesoriów niezbędnych do właściwej edukacji.

Celem kampanii było zebranie środków na wyprawki szkolne dla podopiecznych świetlicy „Nicolaus”. Rodzice wychowanków świetlicy często na rzecz zakupu drogich podręczników muszą zrezygnować z zakupu innych niezbędnych dla dzieci rzeczy takich jak obuwie zamienne, wystarczając ilość zeszytów, ubrania, plecak, materiałów piśmienniczych itp.

Projekt „Dziecko niepełnosprawne a proces edukacji” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Wartość projektu opiewała na kwotę: 50 000,00 zł, a projekt był realizowany w terminie 01.01.2011-30.04.2011 roku. Projekt przewidywał szkolenia z zakresu pracy z dzieckem niepełnosprawnym w wybranych placówkach przedszkolnych powiatu chrzanowskiego.

-Kampania „Magda”– działalność własna, która trwała w terminie 1 luty 2012- 31 grudnia 2012 r., gdzie zebrano: 10 589,35 zł. Zbiórka na elektryczny wózek inwalidzki elektryczny dla podopiecznej Fundacji-Magdaleny Raputa – niepełnosprawnej od urodzenia.